Geneviève Gilbert (foto: Wouter Maeckelberghe)">

Geneviève Gilbert

lid van het F/a Curatorenteam 2021

"Hoe kan een gebouw vorm geven aan gevoelens van rouw en verdriet? Hoe kan architectuur troost en rust belichamen?”

Beroep en opleiding Student Master burgerlijk ingenieur-architect

Leeftijd 22

Woonplaats Gent

Wat is volgens jou op dit moment In transit?

Het is volgens mij een misvatting te denken dat In Transit een modern begrip is. Elke tijd wordt gekenmerkt door allerhande ontwikkelingen, veranderingen en transities. Op de vraag wat volgens mij op dit moment In transit is, kan ik alleen antwoorden: Veel, toch meestal en op de meeste plaatsen. Ik ben dan ook benieuwd binnen enkele decennia terug te blikken op vandaag. Tegenwoordig worden we uitgedaagd door extreme ecologische, economische en sociale problematieken. Hoe gaan we hier op dit moment mee om en hoe willen we dat binnen vele jaren naar dit kantelmoment wordt teruggekeken?

Wat zou er volgens jou In transit moeten zijn?

De coronacrisis legde verschillende pijnpunten in de zorgsector bloot. Van harte hoop ik dat hieruit lessen worden getrokken. Als architectuur-studente stel ik me vooral de vraag welke rol architectuur hierin speelt, maar ook hoe deze architectuur eruitziet. Hoe ontwerpt men een omgeving waarin optimale zorg kan worden toegediend en zorg in optimale condities in ontvangst kan worden genomen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief