Jonathan Cludts (foto: Wouter Maeckelberghe)">

Jonathan Cludts

lid van het F/a Curatorenteam 2021

"Ik ben ervan overtuigd dat we nu op een punt in de tijd zitten dat we nog niet precies kunnen aanduiden, maar dat we achteraf heel duidelijk zullen kunnen onderscheiden als een keerpunt. Onze maatschappij is op zoveel vlakken in een overgangsfase.”

Beroep en opleiding Master in architectuur, student Master in stedenbouw en ruimtelijke planning. Medewerker bij CRIT. architects

Leeftijd 24

Woonplaats Kortenberg

Wat is volgens jou op dit moment In transit?

Het Neoliberalisme en de gepaard gaande tendens van globalisering werd tot voor kort beschouwd als dé ideologie van de Westerse wereld. Hoewel de éénheidsworst zich nog steeds verder verspreid, komt er steeds luider klinkende tegenspraak. Tussen de gekende multinationals ontstaan circulaire economieën en deeleconomieën met lokale wortels. Ze leggen de nadruk op de kleinschaligheid, een korte productie keten, een verdeelde macht,… én natuurlijk duurzaamheid. Ze staan symbool voor bottom-up principes en gelijkheid. Gelijkheid waar heden ook erg om wordt geschreeuwd door enerzijds vrouwen en etnische groepen in onze samenleving en anderzijds door een diverse groep om ons milieu en klimaat als een gelijke te behandelen.

Wat zou er volgens jou In transit moeten zijn?

De hedendaagse architectuur kan enkel affectie hebben met de veranderende samenleving wanneer ze er, tot op zekere hoogte, een weerspiegeling van is. Liefst neemt ze het voortouw, meer dan achter de feiten aan te lopen. Hoewel de hedendaagse Vlaamse architectuur kwaliteitsvol, progressief en relevant kan worden genoemd, zijn er enkele pijnpunten. Zo is er van de waardevolle diversiteit in de samenleving weinig te merken onder hen die de samenleving vormgeven. Daarnaast zet circulaire economie slechts voorzichtig een voet(je) aan wal binnen de sector. Grondstoffen worden nochtans met rasse schreden schaarser, een algehele transitie is onafwendbaar. Bottom-up en gelijkheid principes worden frequent vertaald in participatieve processen, maar dat zijn vaak lege dozen. Gewichtige keuzes liggen van tevoren vast en slechts een deel van de samenleving wordt bereikt.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief