Lucas Antonissen (foto: Wouter Maeckelberghe)">

Lucas Antonissen

lid van het F/a Curatorenteam 2021

“Als curatorenteam hebben we ook de kans om underdogs in de kijker te zetten, niet enkel projecten en bureaus die bijvoorbeeld al eens zijn opgenomen in een publicatie van het VAi.”

Opleiding Masterstudent Architectuur

Leeftijd 25

Woonplaats Brasschaat

Wat is volgens jou op dit moment in transit? 

Afstuderen betekent een volgend deel van je leven aanvatten. Dat is fijn en welkom na jaren van studie maar zeker en vooral ook erg spannend. Keuzes waarvan je nu nog niet weet of ze de juiste zullen zijn moeten worden gemaakt en dat durft al eens wat onzekerheid met zich mee te brengen. Een belangrijke transitie de afgelopen tijd is gelukkig dat een gemaakte keuze zeker niet voor het leven is. Er is ruimte om te oriënteren en te heroriënteren, te springen en na een al dan niet zachte landing op te staan en weer iets anders te proberen. Dat alles maakt dat ik met lichte spanning maar vooral heel veel zin naar de nabije toekomst kijk.

Wat zou er volgens jou In transit moeten zijn?

In coronatijden is het makkelijk de aandacht af te leiden van andere, net zo reële en wellicht grotere transities. De migratiecrisis blijft een realiteit die onze maatschappij zelf gecreëerd heeft door onder het mom van kapitalistisch winstbejag structurele ongelijkheid te promoten. Dit systeem buit wereldwijd heelder bevolkingsgroepen maar ook het klimaat uit, wat op haar beurt migratiestromen uit onleefbaar geworden gebieden in de nabije toekomst alleen maar zal doen toenemen. Architectuur heeft in dit verhaal een dubbele taak. Ze moet voorzien in huisvesting voor noodgedwongen migrerende volken maar anderzijds ook bijdragen in de oplossing van het kernprobleem. Dit betekent circulair bouwen, nadenken over materiaalgebruik maar ook kritisch kijken naar (de plaats van) nieuwbouw en ingaan tegen de heersende afbraakcultuur door gebouwen te ontwerpen die een opeenvolgende toe-eigening door verschillende gebruiken toelaten.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief