© Milène Senden

Deze partners zetten hun schouders onder De Grote Invitatie

Nieuws

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) nodigde deze zomer dertig bewoners van drie verschillende Oostendse buurten uit om samen na te denken over het potentieel van hun wijk. Tijdens een reeks ateliers formuleerden ze concrete voorstellen voor projecten die een blijvend verschil maken voor hun stad. Die presenteren ze op zaterdag 16 oktober tijdens het Festival van de architectuur (F/a). Aan het publiek, maar ook aan mogelijke partners die zich willen engageren om mee een project te verwezenlijken. 

Verschillende Oostendse organisaties, bedrijven en overheden geven hun steun aan De Grote Invitatie. Ze engageren zich om, samen met de wijkbewoners, een idee uit te werken dat uit de ateliers naar voren is gekomen. Dat betekent onder meer dat ze hun netwerk en expertise ter beschikking zullen stellen. Twee van die partners, cultuurcentrum De Grote Post en basketclub Filou, leggen uit waarom ze meedoen.

Liv Laveyne, artistieke coördinatie De Grote Post
© Milène Senden

© Milène Senden

Wetenschappers spreken over ‘het butterfly-effect’: één enkele vleugelslag van een vlinder in Brazilië kan een tornado veroorzaken in Texas. In Hollywood werd het fenomeen bekend met de film ‘Pay It Forward’: een hele natie kan veranderen als één iemand iets goeds doet voor drie andere mensen, die op hun beurt weer drie andere mensen voorthelpen… De wiskundige grondslag is telkens dezelfde: de exponentiële curve. 

Dat is ook wat De Grote Invitatie beoogt: vijf mensen uit drie Oostendse wijken nodigen vijf anderen uit voor een gesprek over hun buurt, en hoe die vorm kan worden gegeven. Zotte gedachten en reële verlangens delen, maar ook frustraties en nachtmerries. En ideeën over hoe het anders kan.

De Grote Invitatie is geen storm die voorbijraast en mensen verdwaasd achterlaat. Het is een vlinderslag, een aanzet die wijkbewoners verbindt en nieuwe inzichten en ideeën in het leven roept. De Grote Post gelooft in die kracht om samen met de buurt die ideeën te laten kiemen. Want of het nu tegen planten of mensen is: praten doet groeien.

– Liv Laveyne, artistieke coördinatie De Grote Post

Johan Verborgh, voorzitter BC Filou Oostende
© Milène Senden

© Milène Senden

“BC Filou Oostende is ondertussen al meer dan 10 jaar een vaste waarde in de wijk Mariakerke. De site om en rond het Albertpark is uitgegroeid tot een sportcluster: de Diaz Arena van voetbalclub KV Oostende, de Versluys Dôme van BC Filou Oostende, Wellington Golf en recent het nieuwe zwembad Brigitte Becue.

Vlakbij rijzen hoogbouwflats uit de grond die een antwoord bieden aan de toestroom van tweedeverblijvers en nieuwe Oostendenaren. De wijk is in volle groei en transitie, van een modale badplaats naar een stedelijke enclave waar ‘wonen aan zee’ vrij letterlijk begrepen moet worden. Die veranderingen leggen druk op de wijk en de bewoners, maar ze bieden ook kansen voor de lokale handelaars en ondernemers.

Ik kijk uit naar de wijze waarop mensen met verschillende achtergronden de wijk Mariakerke begrijpen, welk potentieel ze nog voor de wijk ontdekken en hoe BC Filou Oostende kan meewerken om één van deze ideeën te helpen realiseren.”

– Johan Verborgh, voorzitter BC Filou Oostende

 

Het team van De Grote Invitatie wordt met raad en daad bijgestaan door een groeiend aantal partners:

De Grote Post, Klein Verhaal, Stadsbestuur Oostende, Stadsatelier, Stadsmariniers, OC ’t Viooltje, OC De Ballon, OC De 3 Gapers, Buurtwerk Vuurtorenwijk, Antenne, VLIZ, BC Filou Oostende, Haven Oostende, Hangtime, The Crystal Ship, Oostendse Haard, O.666, Oostende Curieus

Schrijf je in op onze nieuwsbrief