Beste F/a-partner

 

We hebben je betrokkenheid bij het festival heel erg geapprecieerd. Bedankt voor de inzet van heel jullie team. Zonder jullie was deze editie van het Festival van de architectuur (F/a) niet mogelijk geweest.

We zijn uiteraard ook benieuwd naar wat jullie er zelf van vonden. Hieronder vind je een vragenlijst waar je je feedback in kwijt kan. Zo krijgen we een beter beeld van hoe onze partners het festival ervaren en kunnen we sterktes en werkpunten identificeren.

We ontvangen graag jouw antwoorden uiterlijk op zondag 14 november. De vragenlijst bestaat uit drie korte onderdelen met telkens drie vragen. Tien minuten volstaan om hem in te vullen. Bedankt alvast!

 

Evaluatieformulier partners

1. Algemeen

In dit onderdeel polsen we naar je algemene gevoel bij je deelname aan het Festival van de architectuur.
Was je deelname aan het F/a een meerwaarde voor je organisatie?(Vereist)
Hoe verliep de samenwerking met het team van het F/a?(Vereist)
Zou je, mocht de kans zich voordoen, opnieuw samenwerken met het F/a of het Vlaams Architectuurinstituut?(Vereist)

2. Bezoekers

We willen in kaart brengen of we erin slaagden om mensen samen te brengen tijdens het festival.
Kregen jullie een nieuw publiek over de vloer? Zag je mensen die je normaal moeilijk bereikt?(Vereist)
Kwamen tijdens het F/a méér, minder of evenveel bezoekers over de vloer als op een doorsnee weekend?(Vereist)

3. Communicatie

De campagne rond het F/a probeert een brede waaier aan activiteiten tot bij een groot publiek te brengen. We polsen in dit onderdeel graag bij jou of we daarin geslaagd zijn.
Heb je over het algemeen het gevoel dat de communicatiecampagne rond het festival goed zat?(Vereist)
Heb je het gevoel dat er voldoende/te veel/te weinig werd gecommuniceerd over het programma?(Vereist)
Had je het gevoel dat het festival leefde in Oostende. Was het voldoende zichtbaar in het straatbeeld en bij de partners?

Jouw gegevens

We hebben nog een paar gegevens van jou nodig om je feedback te kunnen verwerken. Bijna klaar!
Schrijf je in op onze nieuwsbrief