CityMine(d)-LaPile (Foto: Emily Ane Smith)

Verbindende vraagstukken

Opinie

Taaie vraagstukken ontsnappen aan een eenzijdige oplossingslogica. Innovatieve samenwerking tussen verschillende partners is de weg vooruit. Zo worden dit verbindende vraagstukken.

"De aandacht gaat best naar oplossingen voor concrete problemen"

Geschreven door:

Ergert u er zich ook wel eens aan dat oplossingen voor bepaalde maatschappelijke vraagstukken zo lang op zich laten wachten? Of zelfs helemaal uitblijven? We lijken het erover eens dat we het verkeer in een knoop hebben gelegd die dringend doorgehakt moet worden. Toch hebben we een aanhoudend mobiliteitsprobleem. Of kijk naar de diverse stad. De stad bestaat bij gratie van diversiteit en moet ook een verhaal ontwikkelen waarin mensen samenleven. Welke gedeelde (voor)waarden kunnen we daar aan koppelen?

We hebben de neiging om onze pijlen te richten op de politieke elite, omdat we die nu eenmaal verkozen hebben om zulke gedeelde problemen voor ons op te lossen. Maar wat als niet het gebrek aan politieke moed of onbekwaamheid in de weg staan van resultaat. Wat als de aard van het probleem de capaciteit van politici overstijgt?

"Oplossingen zullen niet tot stand komen door enkel na te denken, maar ook door te doen, te proberen, en soms te mislukken"
CityMine(d)-LaPile (Foto: Emily Ane Smith)

CityMine(d)-LaPile (Foto: Emily Ane Smith)

Onderzoekers noemen zulke problemen wel eens “taaie vraagstukken”. Ze noemen ze “taai”, omdat ze inhoudelijk al zeer ingewikkeld zijn, maar dat ze bovendien ook nog eens de samenwerking vragen van verschillende actoren: overheden, maar ook bedrijfsleven, onderzoekers, middenveld en burgers. Besef daarbij nog dat lokale oplossingen beïnvloed worden door mondiale veranderingen, en u begint zich een beeld te kunnen vormen van waarom deze vraagstukken zo taai zijn.

Bij City Mine(d), een bureau dat graag samen met burgers zoekt naar hoe het beter kan in de stad, zijn we gepassioneerd door “taaie vraagstukken”. We zien er een mogelijkheid in om onze creativiteit bot te vieren, onze onafhankelijke rol in de stad goed op te nemen, maar ook om burgers een stem te geven in de toekomst van de stad.

“Taaie vraagstukken” ontsnappen aan de probleem-oplossing-logica die ons doet geloven dat met de juiste gegevens en algoritmes op termijn al onze problemen door computers opgelost kunnen worden. En dat maakt ze dubbel interessant. Oplossingen zullen niet tot stand komen door er enkel over na te denken, maar ook door concrete zaken te doen, te proberen, en soms te mislukken.

 

"We bouwen mee aan kleine praktische oplossingen voor een onderdeel van een taai vraagstuk, en brengen daarvoor alle belangrijke actoren samen"
CityMine(d) - Soepmachine (Foto: CityMined)

CityMine(d) - Soepmachine (Foto: CityMined)

Met City Mine(d) experimenteren we op kleine schaal rond “taaie vraagstukken” met een methode die we “prototypen” zijn gaan noemen. We bouwen mee aan kleine praktische oplossingen voor een onderdeel van een taai vraagstuk, en brengen daarvoor alle belangrijke actoren samen. Eenmaal ze samen zitten, kunnen ze ook beginnen aan het grotere “taaie vraagstuk”.

Met La Pile leggen wij bij City Mine(d) ons toe op het taaie vraagstuk Energie. In de Brusselse Zuidwijk probeert het de rol van bewoners in de elektriciteitssector te versterken. Samen met burgers en pioniers van nieuwe benaderingen van elektriciteit maken ze van de buurt een prototype van een duurzame stroom-buurt die rekening houdt met de eigenheden van een grootstad. Daarvoor betrekt dit project lokale, maar ook regionale en zelfs (inter)nationale overheden. Naast verdelers zijn ook producenten onderzoekers en middenveld organisaties betrokken. Sibelga, Elia, burgercoöperaties, Electrabel, ULB, VITO en middenveldorganisaties. vormen samen de coalitie van La Pile. Terwijl ze samen zitten, wisselen ze kennis en informatie uit over energie, en ontstaat een uniek knooppunt van kennis en expertise over het grotere taaie vraagstuk.

Geschreven door
City Mine(d)

Schrijf je in op onze nieuwsbrief